PİLATESİN 6 TEMEL PRENSİBİ

blog yazısı ekle !

PİLATESİN 6 TEMEL PRENSİBİ

Pilates teknikleri, zihinden bedene giden bağlantıları ortaya çıkaran benzersiz, anlaşılabilir ve özel bir hareketler serisidir. Diğer disiplinlerdeki idmanlara benzemeyen bir çalışmadır; hatta, kuzeni olarak adlandırılan yoga faaliyetlerinden de ayrı bir temeli mevcuttur. Onu eşsiz bir vücut antrenmanı haline getiren etken ise, fikir babası Joseph Pilates tarafından beden rahatsızlıklarını iyileştirmeyi hedef edinerek, sisteme entegre edilmiş olan modern, ilerleyebilir düşüncelerdir. Pilatesin bütünsel dizaynında, elbette yalnızca Joe'nin inançlı ve planlı gayretinin yanında, çağdaş fitness dünyasında halihazırda var olan eğitmenlerin de hareketleri geliştiren ve işin felsefesine inen çabalarından da bahsetmek yerinde olacaktır.

Ankara'daki tüm Pilates Salonları için tıklayınız
Ankara Pilates


Aslında klasik pilates stili ile çağdaş bir takım çalışmalar arasında kimi zaman fikir ayrılıkları var gibi görünse de, tam olarak Joe'nin vizyonu ile pilatesi yakalayabilmek için 6 adet temel pilates prensibine hakim olmak gerekir. Başarılı bir pilates eğitimi yürütülebilmesi için 6 maddenin de eş zamanlı olarak uygulanması ve eğitmenlerin de öğrencilerine bunu doğru bir şekilde içselleştirebilecekleri haliyle aktarması gerekmektedir.

Nefes: Pilateste genel bir kural olarak, nefes alma bir hareketin hazırlık aşamasında ve nefes verme ise hareketi çalıştırma esnasında kullanılır. Doğru nefes alma tekniği, çeşitli şekillerde gösterilmiş olan birçok olumlu etkiye sahiptir.

Kontrol: Herhangi bir pilates egzersizinde ani ya da gelişigüzel yapılacak hareketlerin herhangi bir açıklaması olamaz. Burada farkındalık, oluşabilecek sakatlıkların önüne geçebilecek en fevkalade özellik olmalıdır.

Akıcılık: Tüm pilates çalışması akıcı ve zarif bir şekilde ilerlemelidir. Her bir teknik arasındaki geçiş süresinde bile, nefesin ve kasların aktif olduğu, zihin keskinliğinin korunduğu bir hazırda bekleme hali olmalıdır.

Duyarlılık: Her bir egzersiz seti, ideal düşünceye en yaklaşan hali ile gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Joe'nin deyimi ile her bir çalışma "hakkını vererek" net çizgileri ile sergilenmiş olmalıdır.

Merkez: Her bir egzersiz "güç evi" (powerhouse) denen noktadan doğmalı ve bedenin çeperine kadar akmalıdır. Denge ve güç, buradaki başlıca anahtarlar olacaktır.

Konsantrasyon: Odaklanma, farkındalık… Dikkat dağıtan herhangi bir etkinin zihne etki etmesine fırsat verilmemelidir. Her hareket amacına ulaşmış olmalı ve formu bir öncekinden daha iyi olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bazı kişiler gerekli olan motivasyonu yakalamak için. Çalışmalarında müziğin sihirli sesine kulak vermeyi tercih ederler.

Pilatesin mükemmeliyetinin farkına varabildiniz mi? Sadece iyi düşünülmüş, güzel kurgulanmış bir idman programı olmaktan ziyade, aynı zamanda hayat boyu sürdürülecek bir çalışma biçimi olarak pilates, herkes ve her beden için vazgeçilmezdir.