Elif Özçelik - Özgeçmişi

Pilates Hocası, Aletli Pilates Hocası

Bağlantı Kur

Fotoğraflar

Mesleği

Pilates Hocası, Aletli Pilates Hocası

Hizmetler

Pilates, Pilates Reformer, Pilates Cadillac, Pilates Trapeze Table, Mat Pilates

Eğitimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği(Öz.yet.)

09/2009 - 06/2013
mezun

Kursları

Cimnastik federasyonu reformer 1/ cadillac 1/ matwork 1
24.04.2013
Bodysystem reformer 1/ cadillac 1/ matwork 1
09.09.2014
Bodysystem reformer 2/ cadillac2/ matwork 2
10.08.2015